Villa Västra Grevie

Längs en landsväg i ett öppet åkerlandskap ligger detta tegelhus. Här fanns redan ett gammalt svinhus som familjen så småningom tänkte bygga ihop med det nya bostadshuset vilket gjorde att planen anpassades för en framtida koppling mellan de båda husen. Det nya huset fick tegelmurar både in-och utvändigt. Huset slammades med en infärgad puts.

 

 

 

[ Villa | Kund Privat | Plats Västra Grevie | Byggår 2002]

Hide Content