Villa Bjärred

Platsen är belägen ett stenkast från Öresund med utsikt över vattnet mot Malmö och bron till Köpenhamn.

Läget är klimatmässigt hårt utsatt och önskan om en skyddad entré samt möjlighet att välja uteplats och utsiktsplats har tillgodosetts genom att förskjuta två huskroppar. I denna förskjutning har också tomtens nivåskillnad tagits upp. Den högst belägna delen av huset innehåller sovrum, badrum och tvättstuga samt entré från carport och förrådssidan. I den lägre delen, mot vattnet, är huvudentrén, kök och matsal samt vardagsrum placerade. Via matsalen når man det utkiksrum som utgör frontespis i fasaden mot vattnet. Den visuella kontakten med vattnet var viktig utan att för den skull ge huset alltför stora glaspartier. Högt placerade fönster skapar ett fint ljusspel interiört.

[ Kategori Villa | Kund Privat | Plats Bjärred | Byggår 2003 ]

Hide Content