Showroom Fox/Nola

Inredningsuppdrag för Fox/Nolas gemensamma showroom i Malmö.

Ambitionen var att forma ett gemensamt utställningsrum för tv? företag med helt olika profiler och produkter. Vi valde att använda några få former eller byggelement som i material och kulörer skapar en harmonisk
och visuellt tålig miljö. De rumsskiljande väggformerna, dörr till wc samt podier är klädda med sågad furupanel som är grålaserad och monterad med distans. Ett av podierna kan skjutas åt sidan och döljer trappan ner till källaren. Rumshöjden tillåt en lek med skjutdörren i mötesrummet. Vi ritade åven borden till mötesrummet som kan delas i sex stycken eller sättas samman till ett stort.

[ Showroom | Kund Fox/Nola | Plats Malmö | Byggår 2000 ]

Hide Content