Kontoret

Vi arbetar med arkitekturen som helhet, från idé till genomförande, från övergripande lösningar ner till detaljnivå.

Vår samlade kompetens och erfarenhet har gett oss kunskaper från vitt skilda områden vilket speglas i den bredd vi har på våra uppdrag. Projekten utvecklas från uppdragsgivarens behov, program och ekonomi. Beställarens förväntningar är styrande för uppdraget liksom platsens fysiska och geografiska förutsättningar. Under åren har vi utvecklat ett bra samarbete med en rad konsulter och underentreprenörer och vi kan ansvara för allt från de första skisserna till ett samordnat konsultansvar under projekteringen. Vi arbetar med såväl inhemska som internationella uppdrag och våra projekt har under åren varierat från husprojektering, inredningsuppdrag, stadsplaneutredningar, möbelformgivning och utställningsprojekt.

V?stergatan 18B

Besök oss på Västergatan 18B.